MERCEDES EURO 5 EEV бришење на грешки + ADBLUE отстранување

  • 0
csm_MB_Actros_661f87befd

MERCEDES EURO 5 EEV бришење на грешки + ADBLUE отстранување

Категорија:Камиони

Mercedes камионите Euro 5 EEV со Temic ECU имаат можност за Adblue Off (деактивирање на можноста за користење на Adblue) исто така и бришење на грешки. Може да се угаси пумпата и да не се дополнува течност.

Се сработува преку OBDII конекција.
Времетраење потребно ~1 час

 

Внимание: Користењето на AdBlue емулатор модули е нелегално во некои држави, посебно во државите во Европската Унија. Купување и поседување на уредите не е забрането, но користење на модулот може да ги наруши еколошките стандарди.

Продуктот е наменет да се користи во државите каде што не е задолжително да се следат еколошките стандарди. Целосна одговорност за користење на уредот воедно со последиците е личен избор. Не прифаќаме никаква одговорност за последиците кои се поврзани со користење на рекламации за Blue модулите


Footer With Address And Phones